ใบขับขี่ไทย ใช้ได้ที่ไหนบ้างในโลก

Thai-driver's-license

คุณทราบหรือไม่ว่า ณ ปัจจุบันนี้ ใบขับขี่ Smart Card ที่ทางขนส่งของประเทศไทยออกให้แก่ผู้ใช้รถทุกคน สามารถใช้กับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนได้ 10 ประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องทำใบขับขี่สากลแต่อย่างใด ซึ่งอยู่ในข้อตกลงการรับรู้ใบอนุญาตขับขี่รถส่วนบุคคล โดยกลุ่มประเทศอาเซียน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ. 1985 ณ กรุง Kuala Lumpur

ที่ผ่านมาหลายๆ ประเทศเริ่มปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคม Asian จึงส่งผลให้การเดินทางระหว่างประเทศสมาชิก 10 ประเทศไปมาหาสู่กันอย่างสะดวกสบายมากขึ้น รวมถึงการเดินทางด้วยรถยนต์

โดยกรมการขนส่งทางบก ได้ออกมาชี้แจงขี้เท็จจริงว่า ที่ผ่านมาได้มีการประชุมระหว่างประเทศ Asian ให้สามารถขับขี่รถยนต์ข้ามแดนได้ ไปขับรถในประเทศสมาชิก Asian ได้แก่ ฟิลิปปินส์, ลาว, เวียดนาม, กัมพูชา, เมียนม่าร์, อินโดนีเซีย, บรูไน, มาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยไม่จำเป็นต้องทำใบขับขี่สากลแต่อย่างใด  คุณสามารถใช้ใบขับขี่จากประเทศไทยซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นแบบ Smart Card ได้ทันที โดยต้องมีการระบุข้อมูลของเจ้าของบัตรเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมนำไปใช้ในประเทศเหล่านั้นได้เลย นอกจากนี้ยังสามารถนำรถของเราไปขับในนานาประเทศได้อีกด้วย เพียงแต่คุณต้องเข้าไปติดต่อ เพื่อสร้างทะเบียน ณ สำนักงานขนส่ง ที่รถคันนั้นจดทะเบียน หลังจากนั้นคุณก็จะได้ป้ายทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษไปติด

สำหรับผู้มีใบขับขี่จักรยานยนต์ตลอดชีพแบบเก่า สามารถไปเปลี่ยนเป็นแบบ Smart Card ได้ที่ขนส่งทันที โดยใช้ได้ทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์ แต่สำหรับผู้ที่ต้องการความมั่นใจ 100% แนะนำว่าให้พิมพ์หน้า MOU ไปด้วยเพื่อเจรจากับตำรวจที่อาจไม่ค่อยรู้เรื่อง นอกจากนี้การใช้รถยนต์ในประชาคม Asian ก็มีกฎระเบียบอยู่บ้างเพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ตามความเป็นไปในประเทศนั้นๆ  เช่น คุณต้องการนำรถจากลาวเข้าไทย ก็จำเป็นต้องใช้ Passport, พรบ ซึ่งผู้เป็นเจ้าของรถสามารถนำเข้าประเทศไทยได้ด้วยตัวเอง ณ หน้าด่านฯ ได้ทันที และอย่าลืมเขียนฟอร์ม ต.ม และศุลกากร ด้วยนะ ซึ่งหลังจากเอกสารอนุมัติออกมาจะใช้ได้ถึง 30 วัน

นอกจากนี้ไม่ใช่เพียงแค่ประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านสมาชิก Asian เท่านั้น แต่ใบขับขี่แบบ Smart card ยังสามารถนำไปขับรถ พร้อมเช่ารถที่ได้อีกมากมายหลายแห่ง เช่น USA, UK, Australia, New Zealand เป็นต้น โดยไม่จำเป็นต้องใช้ใบขับขี่สากลเลย  ถึงแม้ว่าทางกรมการขนส่งทางบกจะกล่าวว่า บัตร Smart card สามารถใช้ได้แต่ในเขต Asian แต่ความเป็นจริงแล้ว ก็ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของประเทศปลายทางว่าเป็นอย่างไรด้วยนั่นเอง  ในประเทศ Australia, New Zealand, USA เคยมีนักเดินทางชาวไทยไปแล้วผลก็คือไม่มีปัญหาใดๆ แต่ถ้าจะใช้ใบขับขี่สากล จำเป็นต้องนำใบขับขี่ภาษาไทยแบบเก่าไปด้วย