รู้จักกับเครื่องหมายการจราจรบนพื้นทาง 2 เครื่องหมาย

not_stop

เครื่องหมายจราจรไม่ใช่ว่าจะเป็นเครื่องหมายที่ถูกตั้งเอาไว้เป็นเสาข้างทางหรือว่าเป็นป้ายที่ถูกตั้งไว้ด้านบนเหนือศีรษะแต่เพียงเท่านั้น เพราะเครื่องหมายจราจรที่เราเห็นๆ กันอยู่ก็จะมีเครื่องหมายที่ถูกเขียนไว้บนพื้นทางหรือพื้นถนนด้วยเพื่อให้ผู้ที่ขับขี่ซึ่งอาจจะไม่ได้สังเกตบริเวณข้างทางหรือบริเวณด้านบนของถนนได้เห็นว่าพื้นที่ข้างหน้านั้นเป็นอย่างไรเพื่อจะได้ปฏิบัติตามกฎจราจรให้ถูกต้อง และยังเป็นป้ายที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนอีกประเภทหนึ่งด้วย

โดยปกติแล้วเครื่องหมายจราจรที่อยู่บนพื้นทางจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ก็คือเครื่องหมายจราจรประเภทเตือนกับเครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ โดยความหมายหลักๆ ของประเภทเตือนก็คือบ่งบอกให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนได้รู้ว่าทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรหรือว่าบ่งบอกให้รู้ว่าควรจะระมัดระวังในการใช้เส้นทางข้างหน้าให้มากขึ้น ส่วนประเภทบังคับก็คือจะเป็นการบังคับอย่างชัดเจนว่าห้ามทำสิ่งต่างๆ ตามที่เครื่องหมายได้ระบุเอาไว้โดยเด็ดขาดเพราะถ้าหากทำก็จะผิดกฎหมายหรือว่าอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ด้วย ซึ่งจะขอแนะนำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง 2 เครื่องหมาย ดังนี้

not_stop

1.เส้นทแยงห้ามหยุดรถ – จะเป็นลักษณะของเส้นกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองแล้วถูกตัดด้วยเครื่องหมายกากบาทเอาไว้ด้วยสีเหลืองเช่นเดียวกัน โดยเครื่องหมายประเภทนี้เป็นเครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ คือ ห้ามหยุดรถทุกชนิดภายในกรอบสีเหลืองนี้โดยเด็ดขาด ยกเว้นเสียแต่ว่ารถที่หยุดนั้นต้องการที่จะหยุดเพื่อเลี้ยวขวา โดยส่วนใหญ่แล้วเครื่องหมายจราจรประเภทนี้จะเป็นเครื่องหมายที่ถูกเขียนไว้บริเวณซอยหรือบริเวณทางแยกที่ไม่ได้มีสัญญาณไฟจราจรเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าบริเวณซอยหรือบริเวณทางแยกข้างหน้านี้จะมีรถที่ขับออกมาและอาจจะทำให้การจราจรบริเวณนั้นติดขัดได้หากว่าไปจอดทับเส้นดังกล่าว ซึ่งผู้ขับขี่เองหากว่าอยู่ในระยะของการจอดและเห็นเครื่องหมายในลักษณะดังกล่าวก็ไม่ควรที่จะจอดทับลงไป ควรจอดก่อนเครื่องหมายดังกล่าวหรือว่าจอดเลยไปจากเครื่องหมายดังกล่าว

2.เส้นชะลอความเร็ว – เป็นลักษณะของเครื่องหมายจราจรที่จะเขียนไว้บนพื้นผิวจราจรด้วยเส้นสีขาวจำนวน 8 เส้นโดยประมาณ เป็นเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางประเภทเตือน เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ที่กำลังจะผ่านเส้นทางนั้นชะลอความเร็ว และเส้นดังกล่าวมักจะมีลักษณะนูนขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้ผู้ขับขี่รู้สึกตัว ส่วนมากแล้วเส้นชะลอความเร็วนี้จะถูกเขียนไว้ในบริเวณที่เป็นทางโค้งทุกประเภท หรือเป็นทางลงสะพานที่รถนั้นมักจะมาด้วยความเร็วสูง เมื่อผู้ขับขี่เห็นเส้นชะลอความเร็วนี้ก็ควรที่จะชะลอรถเอาไว้เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเป็นเส้นที่หากมองไม่เห็นก็จะรู้สึกได้ด้วยการสั่นสะเทือนของรถ