เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายเตือนมีอะไรบ้าง

Traffic-Signs-

เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายเตือน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่…

 • ป้ายเตือนตามลักษณะที่กำหนด
 • ป้ายเตือนแสดงข้อความหรือสัญลักษณ์ต่างๆ
 • ป้ายเตือนในงานก่อสร้าง

เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายเตือนที่คุณสามารถพบเห็นได้บ่อยๆ

 • โค้งซ้าย คือ ข้างหน้าจะเจอโค้งซ้าย เตือนให้คุณขับรถให้ช้าลงพร้อมชิดซ้ายอย่างช้าๆ
 • โค้งขวา คือ ข้างหน้าจะเจอโค้งขวา พยายามขับรถช้าลงพร้อมขับรถเข้าขวาอย่างมีสติ
 • โค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย คือ ข้างหน้าโค้งแคบไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงและขับรถชิดด้านซ้าย
 • โค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา คือ ข้างหน้าโค้งแบบแคบทางขวา ต้องขับรถให้ช้าพร้อมพยายามเดินรถชิดด้านขวา
 • โค้งรัศมีแคบเริ่มซ้าย คือ ข้างหน้าโค้งแบบแคบซ้ายแล้วกลับ ต้องขับรถให้ช้าลง ก่อนจะพารถเข้าขวา
 • โค้งรัศมีแคบเริ่มขวา คือ ข้างหน้าโค้งแบบไปทางขวาแล้วกลับ ต้องขับรถให้ช้าลง ก่อนจะพารถเดินรถชิดด้านขวา
 • คดเคี้ยวเริ่มขวา คือ ข้างหน้าคดเคี้ยวเริ่มจากทางซ้าย ให้ขับรถช้าลงพร้อมขับรถเข้าชิดขวา
 • คดเคี้ยวเริ่มซ้าย คือ ข้างหน้าคดเคี้ยวเริ่มจากทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพร้อมเดินรถชิดด้านซ้าย
 • โทตัดทางเอก คือ ข้างหน้ามีทางโทตัด พยายามขับรถด้วยความระมัดระวัง
 • โทแยกทางเอกทางซ้ายรูป Y คือ มีทางโทแยกจากบริเวณเอกไปซ้ายมีลักษณะ Y
 • โทแยกทางเอกทางซ้าย คือ ข้างหน้ามีทางแยกไปด้านซ้ายพยายามขับรถด้วยความไม่ประมาท
 • โทแยกทางเอกทางขวา คือ ข้างหน้ามีทางแยกไปด้านขวาพยายามขับรถด้วยความไม่ประมาท
 • โทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย คือ มีทางโทแยกไปทางซ้ายแล้วก็จะมีทางโทแยกไปด้านขวา
 • โทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวา คือ มีทางโทเพื่อแยกไปทางขวา ส่วนเส้นทางหลังจากนั้นก็จะมีทางโทแยกไปซ้าย ขอให้เตรียมตัวให้ดี
 • วงเวียนข้างหน้า คือ บริเวณด้านหน้าจะเป็นทางแยกพร้อมมีวงเวียนพร้อม ขับรถช้าลง และขับด้วยความระมัดระวัง
 • แคบลงทั้ง 2 ด้าน คือ ทางจะแคบกว่าทางที่คุณขับมา โดยผู้ขับขี่จะต้องขับให้ช้าลงรวมทั้งระวัง ไม่ให้รถชนหรือเสียดสีกับรถที่สวนมา
 • แคบด้านซ้าย คือ บริเวณด้านหน้าทางซ้ายจะแคบลงกว่าทางที่คุณกำลังผ่าน เพราะฉะนั้นผู้ขับรถจำเป็นต้องขับรถให้ช้าลงมีสติตลอดเวลา
 • ลงลาดชัน คือ ข้างหน้าเป็นทางลงเขาหรือเนิน ขับรถให้ช้าลงและบังคับรถให้ใกล้ขอบชิดซ้ายให้มาก นอกจากนี้ผู้ขับรถไม่ควรปลดเกียร์หรือดับเครื่องยนต์เด็ดขาด อีกทั้งถ้าเป็นทางลงเขา ให้ใช้เกียร์ต่ำเพื่อความปลอดภัย