ทำความรู้จักป้ายเตือนทั่วไป 2 ป้าย

Signs-roundabout

ป้ายการจราจรถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับผู้ที่ขับขี่หรือผู้ที่ต้องใช้รถใช้ถนนทุกคนควรรู้เพราะการรับรู้เรื่องเกี่ยวกับป้ายจราจรนั้นจะทำให้การขับขี่ถูกกฎจราจรและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งป้ายจราจรประเภทหนึ่งที่ต้องควรรู้เป็นอย่างมากก็คือป้ายจราจรประเภทเตือนทั่วไป โดยมากแล้วป้ายเตือนทั่วไปมักจะมีพื้นที่เหลือง ขอบและสัญลักษณ์สีดำ เพื่อเป็นการแจ้งเตือนทางข้างหน้าว่าเกิดเป็นอย่างไร แต่รถเองก็ยังสามารถที่จะขับขี่ผ่านไปได้ทว่าการขับขี่นั้นก็ควรที่จะต้องระมัดระวังพอสมควร ถ้าหากขับขี่โดยไม่ระมัดระวังก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ตามมาทีหลังได้ ซึ่งป้ายเตือนทั่วไปนั้นจะต่างกับป้ายเตือนก่อสร้างตรงที่ป้ายเตือนก่อสร้างจะมีพื้นเป็นสีส้มออกแดง และจะมีความต่างกับป้ายแนะนำทั่วไปที่จะมีพื้นเป็นสีน้ำเงิน สีเขียว หรือพื้นสีขาวขึ้นอยู่กับการการบ่งบอกนั้นๆ มาทำความรู้จักกับป้ายเตือนทั่วไป 2 ป้าย ว่าเป็นป้ายอะไรกันบ้าง

Road-Safety1.ป้ายระวังคนข้ามถนน – ป้ายประเภทนี้โดยทั่วไปแล้วจะมีลักษณะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบแรก เป็นแบบป้ายสี่เหลี่ยมแนวตั้งฉาก พื้นสีเหลือง ขอบป้ายและสัญลักษณ์เป็นสีดำ โดยสัญลักษณ์จะเป็นรูปคนๆ เดียวกำลังทำท่าเดินข้ามถนนอยู่ ซึ่งป้ายประเภทนี้มักจะติดตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นถนนหมู่บ้าน ทางสำหรับคนข้ามที่มีถนนขนาดเล็กและมักมีคนเดินข้ามไปมาเสมอ แบบที่สอง คือ เป็นแบบป้ายสีเหลี่ยมแนวตั้งฉาก พื้นสีเหลือง ขอบป้ายและสัญลักษณ์เป็นสีดำ โดยสัญลักษณ์จะเป็นรูปผู้ใหญ่กำลังจูงมือเด็กข้ามถนน ซึ่งป้ายประเภทนี้มักจะติดตั้งอยู่ในพื้นที่เขตโรงเรียน ซึ่งความหมายของทั้ง 2 ป้ายนี้มีลักษณะเหมือนกันก็คือ คอยเตือนให้ผู้ขับขี่ได้รับรู้ว่าพื้นที่ข้างหน้านั้นเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านหรือเป็นพื้นที่ที่อาจจะมีคนเดินข้างถนนได้ จำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเรื่องการขับขี่ให้มากเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายหรือเกิดอุบัติเหตุรถชนคนขึ้นได้

Signs-roundabout

2.ป้ายวงเวียนอยู่ข้างหน้า – ป้ายประเภทนี้จะเป็นป้ายที่มีลักษณะเป็นป้ายสี่เหลี่ยมแนวตั้งฉาก พื้นสีเหลือง ขอบป้ายและสัญลักษณ์เป็นสีดำ สัญลักษณ์จะเป็นรูปลูกศร 3 ชิ้น หมุนวนเวียนกันโดยหัวลูกศรหันไปทางขวา โดยป้ายประเภทนี้จะตั้งเตือนอยู่ก่อนที่จะเป็นวงเวียนข้างหน้าเพื่อให้ผู้ขับขี่ที่กำลังขับมารู้ว่าต้องระมัดระวังในการขับขี่จากวงเวียน ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังให้มากๆ ในการขับขี่รถเข้าไปในวงเวียน ซึ่งโดยส่วนมากแล้ววงเวียนก็จะต้องวนรถไปทางขวาทำให้ต้องระวังรถที่มาจากทางขวาให้ดี