ทำความรู้จักกับป้ายเตือนงานก่อสร้าง 2 ป้าย

Warning_Worker

ป้ายเตือนงานก่อสร้างถือว่าเป็นป้ายเตือนประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก ไม่ว่าคุณเองจะกำลังใช้รถใช้ถนนอยู่หรือว่าเป็นพื้นที่ที่ด้านหน้ากำลังมีงานก่อสร้าง เพราะป้ายประเภทนี้จะทำให้คุณรู้ว่าพื้นที่ข้างหน้าในระยะทางอีกไม่กี่อึดใจนั้นจะมีงานก่อสร้างเกิดขึ้น ซึ่งป้ายเตือนงานก่อสร้างนั้นก็มีอยู่ด้วยกันมากมายขึ้นอยู่กับประเภทของงานนั้นๆ ว่าข้างหน้าจะมีงานก่อสร้างประเภทใดอยู่ ซึ่งหากเป็นเรื่องของการจราจรนั้นป้ายเตือนงานก่อสร้างจะบ่งบอกให้รู้ว่าข้างหน้ากำลังมีงานก่อสร้างประเภทใดประเภทหนึ่งอยู่และจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามป้ายอย่างเคร่งครัดไม่อย่างนั้นอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ซึ่งป้ายเตือนงานก่อสร้างส่วนใหญ่นั้นจะเป็นพื้นหลังสีส้มหรือสีเหลืองอัมพัน และมีสัญลักษณ์หรือตัวอักษรต่างๆ เป็นสีดำเพื่อให้เห็นได้อย่างชัดเจน โดยป้ายเตือนงานก่อสร้าง 2 ประเภทที่จะแนะนำให้รู้จักประกอบไปด้วย

Warning_Worker

1.ป้ายเตือนคนทำงาน – เป็นป้ายเตือนงานก่อสร้างประเภทหนึ่งที่เรามักจะเห็นกันได้อยู่บ่อยครั้ง ป้ายเตือนนี้จะมีลักษณะเป็นป้ายสีเหลี่ยมมุมตั้งฉาก พื้นหลังเป็นสีส้ม และมีสัญลักษณ์เป็นรูปคนกำลังถือพลั่วที่มีดินอยู่ข้างใน ซึ่งความหมายของป้ายเตือนนี้ก็คือเป็นป้ายที่เตือนว่าข้างหน้ากำลังมีงานก่อสร้างอยู่บริเวณพื้นผิวจราจรและในงานก่อสร้างนั้นๆ ก็มีคนทำงานอยู่ซึ่งอาจจะล้ำเข้ามาในผิวการจราจรด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งป้ายแบบนี้ส่วนใหญ่จะต้องการให้ผู้ขับขี่นั้นระมัดระวังในจังหวะที่กำลังจะขับผ่านพื้นที่ดังกล่าวโดยให้ระวังว่าอาจจะมีคนงานก่อสร้างเดินอยู่ริมทางซึ่งหากไม่ระวังให้ดีก็อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อทั้งผู้ขับขี่และคนงานได้

Warning

2.ป้ายเตือนเครื่องจักรกำลังทำงาน – เป็นป้ายเตือนงานก่อสร้างอีกประเภทที่เรามักจะเห็นอยู่ได้ตลอดในงานก่อสร้างที่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ โดยเครื่องจักรดังกล่าวนั้นอาจจะกำลังทำงานอยู่บริเวณข้างทาง หรืออาจจะล้ำเข้ามายังพื้นผิวการจราจร หรืออาจจะอยู่ใกล้กับพื้นผิวการจราจรเป็นครั้งคราวก็ได้ ป้ายเตือนนี้จะมีลักษณะเป็นป้ายสี่เหลี่ยมมุมตั้งฉาก พื้นหลังเป็นสีส้ม และมีสัญลักษณ์รูปเครื่องจักรอยู่บริเวณกลางป้าย ซึ่งป้ายดังกล่าวต้องการให้ผู้ขับขี่ระมัดระวังเครื่องจักรต่างๆ ที่อยู่ข้างหน้าให้ดี ให้ขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเครื่องจักรดังกล่าว

ป้ายเตือนงานก่อสร้างนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการบ่งบอกให้รับรู้ว่าพื้นที่ข้างหน้าเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่ปกติ และเป็นการเตือนให้เน้นหนักไปที่ผู้ใช้รถใช้ถนนจงระมัดระวังให้หนักในพื้นที่ที่กำลังมีงานก่อสร้างเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายและเป็นการเตือนให้ผู้ขับขี่มีสติในการขับรถบริเวณเส้นทางนั้นมากขึ้นด้วย