ข้อดีของการมีช่องทางจักรยาน

Bike-lane

“จักรยาน” กำลังเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการเดินทางของคนกรุงเทพฯ จากเดิมที่แค่นำมาใช้ในวันหยุดปั่นไปซื้อของละแวกบ้าน แต่ปัจจุบันนี้ความนิยมของการปั่นจักรยานเริ่มมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ใช่ปั่นเพื่อออกกำลังกายแค่นั้น ยังเป็นการปั่นเพื่อออกไปท่องเที่ยวรวมทั้งการปั่นไปทำงาน แต่ปัญหาของนักปั่นจักรยานก็คือ “เส้นทาง” ในกรุงเทพฯ ช่างไม่ค่อยเอื้ออำนวยให้ใช้จักรยานปั่นไปไหนต่อไหนได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยเสียเลย

Bike-path-pic

ดังนั้นหลายพื้นที่เริ่มหันมาให้ความสนใจและพร้อมจะส่งเสริมให้คนมาออกกำลังกายมากขึ้นจึงพยายามสร้างช่องทางจักรยาน แต่ทั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ กับการที่จะสร้างถนนขึ้นมาใหม่หรือดัดแปลงถนนเดิม เพราะจำเป็นต้องใช้เวลาและทรัพยากรจำนวนมาก ฉะนั้นสิ่งที่สามารถทำได้คือการใช้ผิวการจราจรร่วมกับรถอื่นๆ โดยข้อดีของเส้นทางจักรยานแบบใช้ผิวการจราจรร่วมกับรถอื่นมีอะไรบ้าง

1.รถทั่วไปยังสามารถใช้ผิวจราจรได้ตามปกติ

2.คนที่ปั่นจักรยานก็ไม่ต้องไปแย่งชิงทางเท้าหรือพื้นที่อื่นอยู่นอกผิวจราจร จึงทำให้สามารถปั่นได้ทุกหนทุกแห่งที่มีถนนรองรับอยู่แล้ว

3.ไม่จำเป็นต้องเริ่มขยายถนนหรือก่อสร้างผิวจราจรใหม่ เป็นผลดีที่ไม่ต้องไปซื้อที่ดินหรือเวนคืนที่ดิน ส่งผลให้ประหยัดเงินลงทุนได้อย่างมหาศาล

4.ส่งเสริมให้คนหันมาออกกำลังกายเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม แถมยังประหยัดน้ำมัน ช่วยลดมลภาวะ แก้ปัญหารถติด

5.เมื่อยกเลิกใช้เส้นทางจักรยานแล้ว ก็สามารคืนช่องทางการจราจรให้รถทั่วไปกลับมาใช้ได้ตามปกติ

เมื่อทราบแล้วว่าประโยชน์และข้อดีของการใช้เส้นทางจักรยานร่วมกับรถอื่นมีอะไรบ้าง คราวนี้มาพิจารณาว่าหลักการที่สามารถทำได้ คือ

1.แบ่งช่องจราจรโดยใช้เลนซ้ายสุดของถนน ในกรณีที่มีมากว่าหรือเท่ากับ 2 เลนขึ้นไป

2.ทำเครื่องหมายช่องทางจักรยานให้ชัดเจนเพื่อจะได้แยกแยะได้ทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน

3.รถประเภทอื่นสามารถใช้ช่องทางร่วมกับช่องทางจักรยานได้ แต่ควรต้องให้สิทธิจักรยานก่อนในทุกกรณี

4.อาจจะกำหนดช่วงเวลาให้ช่องทางนี้เป็นเส้นทางจักรยาน เช่น วันอาทิตย์ห้ามรถประเภทอื่นวิ่งโดยเด็ดขาด เพราะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จะเป็นเวลาที่คนนิยมออกมาปั่นจักรยาน หากกำหนดให้เป็นแค่เส้นทางของจักรยานก็จะสร้างความสะดวกให้ผู้ปั่นมากยิ่งขึ้น

จักรยานก็เปรียบเสมือนรถชนิดหนึ่งที่มีสิทธิใช้เส้นทางได้เช่นเดียวกันกับรถชนิดอื่นๆ ฉะนั้นผู้ปั่นเองเมื่อได้สิทธิในเส้นทางแล้ว ควรต้องปั่นจักรยานด้วยความระมัดระวัง อย่าปั่นออกไปนอกเลนของตนเอง รวมทั้งต้องไม่เผลอไปกีดขวางช่องทางการสัญจรของผู้อื่นด้วยเช่นกัน