วิธีการขับขี่มอเตอร์ไซค์ ให้ปลอดภัยและถูกกฎ

Ride-a-motorcycle

จักรยานยนต์ เป็นยานพาหนะที่ได้รับความนิยมมากในประเทศไทย เนื่องจากมีความเหมาะสมกับพื้นที่ซึ่งมีรถติดขนัดเกือบตลอดเวลา มีความสะดวกสบาย อีกทั้งยังมีความคล่องตัว สามารถซอกแซกในยามที่รถติดได้ดี ซึ่งในปัจจุบันนี้นอกเหนือไปจากรถจักรยานขนาดเล็กแล้ว ก็ยังมี Big Bike ซึ่งเพิ่มจำนวนบนท้องถนนมากขึ้น

ขับมอเตอร์ไซค์ ต้องทำให้ปลอดภัยและถูกกฎ

ด้วยจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นของจักรยานยนต์ ทำให้ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีทั้งผู้เคารพและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรจนควบคุมได้อย่างยากลำบากมากขึ้น ด้วยความสะดวกสบายนี่เอง ในหลายๆเหตุการณ์จึงทำให้ ผู้ขับรถจักรยานยนต์มักจะกระทำผิดกฎจราจร อีกทั้งยังกระทำอย่างต่อเนื่อง เช่น ไม่สวมหมวกกันน็อก , วิ่งสวนทาง, วิ่งบนทางเดินเท้า เป็นต้น

มาดูวิธีการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัย

สำหรับการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้มีความปลอดภัย เป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่งผู้ขับขี่ควรรับทราบ พร้อมนำไปปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัย และวินัย เพื่อทำให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ และมีความปลอดภัยมากที่สุดทั้งต่อตนเองรวมทั้งเพื่อนร่วมทาง โดยจำเป็นต้องมีหลักการพื้นฐานในการยึดหลักการขับขี่ปลอดภัย 10 ข้อ ได้แก่…

  • ต้องสวมหมวกกันน็อคทุกครั้ง ไม่ว่าจะออกไปใกล้หรือไกล แนะนำให้สวมหมวกที่มีมาตรฐาน หรือหมวกเต็มใบ
  • มีความใส่ใจในการตรวจระบบเบรก , ยาง รวมทั้งระบบส่องสว่าง ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 100% อีกทั้งยังต้องพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  • พยายามมองดูด้านหลัง , ดูกระจกส่องหลัง และต้องให้สัญญาณไฟก่อนทุกครั้งเมื่อจะเปลี่ยนช่องทาง
  • พยายามจำสัญญาณจราจรที่สำคัญซึ่งต้องพบเจออยู่บ่อยๆ
  • อย่าขับสวนทางหรือข้ามช่องทางวิ่ง
  • มีความระมัดระวังเป็นที่ตั้ง ต้องพยายามลดความเร็วทุกครั้ง เมื่อต้องขับขี่ไปบนสภาพถนนที่มีความขรุขระอีกทั้งยังมีลักษณะเป็นหลุมทราย โตลน และถนนแฉะ
  • อย่าขับขี่เร็วเกินกว่ากฎหมาย
  • พยายามอย่าเสพ/ดื่มของมึนเมาขณะขับขี่
  • การขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านบริเวณ 4 แยก ไม่ว่าจะทั้งใหญ่หรือเล็กพยายามชะลอรถ เพื่อตรวจสอบว่าจะมีรถคันอื่นมาจากทางไหนบ้าง
  • สำหรับการขับขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนน หรือ ซอย ที่ไม่มีไฟส่องสว่างเพียงพอ แนะนำให้ขับด้วยการใช้ความเร็วต่ำกว่าช่วงกลางวัน

โดยในปัจจุบัน ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้มีจำนวนรถจักรยานยนต์เพิ่มมากขึ้นอย่างล้นหลาม ไม่ว่าจะเป็นรถคันเล็กหรือคันใหญ่ ต่างก็มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น มีความแรงและเร็วมากขึ้น เพราะฉะนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งหลาย จึงควรเพิ่มระดับความปลอดภัยไปอีกขึ้น ด้วยการสวมใส่รองเท้าหุ้มส้น ที่มีความกระชับ ทะมัดทะแมง อีกทั้งยังต้องมีสติตลอดเวลา