กฎจราจรเบื้องต้น ที่ผู้ขับขี่รถทุกคนควรรู้ก่อนเดินทางไกล

Basic-traffic-rules

ในวันหยุดระยะยาวคุณผู้อ่านหลายๆ คน คงกำลังวางแผนจะขับรถพาครอบครัวออกไปเที่ยวตามจังหวัดต่างๆ คุณอาจกำลังตื่นเต้นที่จะได้ไปเที่ยว หากแต่ก็ต้องไม่ลืมคำถึงความปลอดภัยในการขับขี่ด้วย เพราะฉะนั้นด้วยความเป็นห่วง เราจึงได้นำกฎจราจรเบื้องต้น ซึ่งผู้ใช้รถควรรู้ก่อนจะออกเดินทางมาฝากกัน

กฎจราจรเบื้องต้น ต้องรู้ก่อนเดินทางไกล

 • ผู้ขับต้องมีใบอนุญาตขับรถ กับ สำเนาจดทะเบียนติดรถอยู่ตลอดเวลา
 • กรณีผู้ขับรถที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถ จำคุกไม่เกิน 1 เดือน , ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • ถ้าต้องการเลี้ยว ต้องชะลอพร้อมกับขับรถเข้าช่องทางเลี้ยว และต้องเปิดไฟเลี้ยวเพื่อเตือนคันหลัง ไม่ต่ำกว่า 30 เมตร
 • สามารถจอดรถในที่ที่มีสัญลักษณ์แสดงว่าจอดได้ และ ต้องห่างจากขอบไม่เกิน 25 เซนติเมตรเท่านั้น ห้ามจอดริมฟุตบาทขาว-แดงเด็ดขาด
 • ผู้ขับขี่ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลอกฮอลล์ ทั้งก่อนขับและขณะขับรถ ถ้ามีระดับแอลกอฮอล์เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น เท่ากับผิดกฎหมาย
 • ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดไว้ สำหรับ ในกทม.หรือ เขตเทศบาล ไม่เกิน 80 กม.ต่อ/ชม. นอกเขตกทม.หรือนอกเขตเทศบาลไม่เกิน 90 กม./ชม.
 • ทางด่วนและทางหลวงใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 90 กม./ชม.
 • กรณีมีเครื่องหมายจราจรกำกับอัตราความเร็ว ผู้ขับขี่ต้องใช้ความเร็วเท่ากับ หรือ ต่ำกว่า เครื่องหมายนั้น
 • รถยนต์ต้องมีเสียงเครื่องยนต์ดังไม่เกิน 80 เดซิเบล
 • การขับรถในช่วงกลางคืน จำเป็นต้องเปิดไฟหน้ารถและไฟท้ายรถตลอดเวลา
 • ห้ามแซงรถคันอื่นในขณะมีหมอก ฝน หรือสิ่งใดที่มาบดบัง จนไม่อาจมองเห็นข้างหน้าได้ภายใน 60 เมตร
 • การขับรถแซงคันหน้า ต้องแซงด้านขวามือ ในพื้นที่เอื้อต่อการแซง เช่น ทางตรง เป็นต้น ส่วนบริเวณห้ามแซง คือ ทางโค้ง ซึ่งมีความอันตรายมาก อีกทั้งต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในทุกครั้งขณะแซงด้วย
 • การกลับรถ สามารถกลับได้ในพื้นที่มีป้ายบอกอนุญาตเท่านั้น และต้องพยายามมองหาเข้าช่องทางให้ถูก ก่อนจึงค่อยกลับรถ หากแต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีมีบริเวณทางร่วมทางแยก รวมทั้งมีเครื่องหมายห้ามกลับรถ หากแต่มีตำรวจจราจรอนุญาตก็สามารถกลับรถได้
 • ขณะขับขี่ต้องเว้นระยะห่างจากรถคันหน้า ไม่ขับจี้ท้าย ต้องให้อยู่ในระยะปลอดภัยเสมอ ถ้าเกิดกรณีคันหน้าเบรกกะทันหันคุณจะได้ไม่ชน
 • กรณีขับรถสวนทางกัน ผู้ขับขี่ต้องขับรถชิดด้านซ้ายเสมอ

สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกคนขับรถตามกฎหมาย ใช้ถนนอย่างถูกต้องตามกฎจราจร มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทาง เพื่อสร้างความปลอดภัยในการขับขี่อย่างยั่งยืน