ป้ายบังคับความปลอดภัย

seat_covers

สวมหน้ากากนิรภัย

wear_shoes

สวมรองเท้านิรภัย

helmet_page

สวมชุดป้องกันใบหน้า

helmet_mask

สวมหน้ากาก

wear_ear

สวมที่ครอบหู

protective_gloves

สวมถุงมือนิรภัย

ป้ายจราจร

prohibiting_left

ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย

signs_two

ป้ายรถสวนสองทาง

stop

ป้ายหยุด

give_way

ป้ายให้ทาง

prohibiting_overtaking

ป้ายห้ามแซง

this_ban

ป้ายห้ามตรง

ป้ายเครื่องหมายเตือน

be_careful

ป้ายระวังอันตราย

beware_stumble

ป้ายระวังสะดุด

beware_abrasive

ป้ายสารกัดกร่อน

beware_explosives

ป้ายระวังวัตถุระเบิด

careful_handling

ป้ายระวังรถยก

high_voltage

ป้ายไฟ้าแรงสูง

สาระน่ารู้

Drive-more-than

ขับขี่เกินที่กฎหมายกำหนดมีบทลงโทษอย่างไรบ้าง

หนึ่งในปัญหาใหญ่สุดของท้องถนนในบ้านเรานั่นก็คือ เรื่องความเร็วของผู้ใช้รถใช้ถนน แน่นอนว่าเรามีการจำกัดความเร็วของรถบนท้องถนนเอาไว้แล้ว แต่คนขับรถหลายคนก็ไม่เข้าใจข้อห้ามตรงนี้ยังเลือกที่จะขับรถเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทำให้ต้องมีการกำหนดบทลงโทษเรื่องความเร็วเอาไว้ด้วยเพื่อลงโทษผู้ขับขี่เร็วเกินไป ...
Read More
Expired-driver's-license

ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่ออายุภายในกี่วันปรับเท่าไหร่ เรื่องน่ารู้

ผู้ใช้รถหลายๆ คนมักลืมวันเวลาที่ใบขับขี่หมดอายุ ทำให้บางคนก็ขับรถต่อไปโดยไม่รู้ตัว ส่งผลให้ขาดการต่อใบขับขี่จนกระทั่งเลยเวลาไป ทำให้เกิดผลต่อการทำผิดกระเบียบได้ ใบขับขี่หมดอายุ มีผลกระทบมาก ในเรื่องของการทำผิดกฎหมาย ...
Read More
Driver's-license-mobile

19 ก.ย.ใช้ได้จริง ไม่ต้องพกใบขับขี่ โชว์รูปในมือถือแทน

ข่าวใหม่สำหรับผู้ขับขี่พาหนะ ไม่ต้องพกใบขับขี่ตัวจริง! เริ่มวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 สามารถถ่ายรูปเก็บไว้ในโทรศัพท์เพื่อใช้โชว์แทนได้ โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สามารถตรวจสอบได้จากฐานข้อมูลในระบบ ซึ่งคาดว่าจะเป็นการเพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชน ...
Read More