Police-have

ตำรวจมีสิทธิ์ยึดใบขับขี่หรือไม่ ???

เป็นข้อถกเถียงและคำถามคาใจใครหลายคนมานานแล้วว่า ตำรวจมีอำนาจในการยึดใบขับขี่หรือไม่ เพราะเวลาที่เกิดการกระทำผิดและโดนตำรวจเรียกสิ่งแรกที่ตำรวจจะทำก็คือขอดูใบขับขี่และยึดเอาไว้ ซึ่งเราจะมาลองค้นหาคำตอบโดยมีข้อพิจารณาดังนี้ Read more